VI har kun et produkt  – og det er LISTEN. Vi leverer en shortlist med egnede og relevante kandidater til en given ledig stillling, som I ønsker besat.

Grundkonceptet er enkelt. Til en fast pris bruger vi en uge til at finde så mange egnede kandidater som muligt. Shortlisten vil typisk bestå af 4-6 kandidater, der, efter at vi har talt med dem telefonisk, har bekræftet deres relevans i forhold til en kravspecifikation. Kandidaterne finder stillingen interessant og er villige til at indgå i en dialog, men er samtidig klar over, at de ikke med sikkerhed kommer med i rekrutteringsprocessen. Shortlisten leveres inden for 2-3 uger fra opstart.

KVALITETSSIKRING AF SHORTLISTEN

Vi har stor erfaring med research af ledende positioner i det private erhvervsliv, og vi lægger vægt på grundig forberedelse omkring jeres virksomhed og den ledige stilling. Dialogen med kandidaterne vil således foregå på et niveau, de tager seriøst.

VI har mange års erfaring fra rekrutteringsbranchen og har som sådan både netværk og erfaring til at finde de sjældne kandidater.

Shortlisten vil indeholde kontaktoplysninger og kort resume af samtale med de interesserede kandidater, og I vil desuden få et indblik i, hvilke typer af profiler vi ellers har været i kontakt med.

Der kan være stillinger, hvor ønskeprofilen er så sjælden, at den praktisk taget ikke findes. Derfor vil vi altid have en indledende drøftelse omkring sandsynligheden for at opnå et godt felt til en given stilling inden for tidsrammen.

SAMARBEJDSBETINGELSER FOR EN SHORTLIST

Vi udarbejder altid et tilbud med forudsætninger for opgavens udførelse. I øvrigt står det dog vores kunder frit for at ansætte en eller flere kandidater fra listen, uden at det koster ekstra. Det er selve shortlisten og tiden anvendt man betaler for.

Selv om vi har fokus på LISTEN, kan vi naturligvis sætte en anderledes research løsning sammen, hvis I skulle have behov for det.

Med List Company får I en erfaren samarbejdspartner, der giver jer de bedst mulige forudsætninger for at lykkes med jeres rekrutteringer. Vi leverer muligheder, og I kan fokusere på selve rekrutteringsopgaven.

Shortlist