PROCES

List Company arbejder – FRA BRIEFING TIL SHORTLIST – med en struktureret proces og professionelle værktøjer til at finde de bedste kandidater på markedet.


Arbejdsgangen er:

ARBEJDSANALYSE

Via briefingmøde udarbejdes en arbejdsanalyse med beskrivelse af virksomhed, stillingsprofil, kandidatkrav ol. Kunden leverer materiale i form af stillingsbeskrivelse mv.

SEARCHSTRATEGI

Vi lægger en strategi for løsning af opgaven på baggrund af arbejdsanalysen. Hvilke virksomheder, brancher, personer og netværk skal der søges i eller undlades at søge i.

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDER/KANDIDATER

Vi identificerer relevante kandidater i relevante virksomheder, netværk mv.

KONTAKT & INTERVIEW AF RELEVANTE KANDIDATER

Vi kortlægger profiler vi har talt med og deres respons. 

SHORTLISTEN LEVERES

Vi  leverer en liste med kort resume af samtale med og oplysninger om interesserede kandidater

OPFØLGNING

Vi kontakter jer for at få feedback på leverancen og for at blive opdateret på, hvilke kandidater I har været i kontakt med.