GENERAL INFORMATION 

I tråd med List Company’s forretningsprincipper bliver personlig information behandlet med fortrolighed og i overensstemmelse med den danske Persondata lov.

List Company indsamler information i rekrutteringsøjemed og kun med berørte kandidaters tilladelse. Denne information bliver anvendt for at kunne levere shortlists til vores kunder med data om de unikke kandidater, de har brug for.

INDSAMLING AF  INFORMATION

List Company indsamler personlig information direkte fra kandidater, der ønsker at indgå i en rekrutteringsproces. Informationen, der indsamles, kan dække over kandidaters karriere, kompetencer, uddannelsesmæssig baggrund og andre relevante data relateret til rekruttering.

BRUG OG OPBEVARING AF DATA

Kun research-konsulenter knyttet til en specifik opgave vil bruge den personlige information, der er givet dem.  Konsulenterne er bundet af professional fortrolighed ved brug af information relateret til en specifik opgave, og de er uddannet i, hvordan disse private informationer beskyttes.

En kandidats personlige informationer er gemt i en elektronisk database, som er beskyttet med password & bruger ID for at sikre fortrolighed. Når en shortlist er leveret, og en research-opgave dermed er afsluttet, slettes alle data fra List Companys database.

VIDEREGIVELSE AF INFORMATION

Personlig information indsamlet af List Company vil ikke blive videregivet til kunder, samarbejdspartnere eller andre uden kandidaters tilladelse. Alle kandidater på en leveret shortlist har således givet tilladelse til, at List Company videregiver deres informationer til List Companys kunder eller samarbejdspartnere. Dette sker ved en samtykkeerklæring bekræftet via e-mail.

INFORMERING AF KANDIDATER

Alle kandidater har ret til at kende, hvilken information, der opbevares om dem i List Companys database – medmindre loven siger andet.